feed / E-GAZET https://e-gazet.kz/feed/ ru https://e-gazet.kz/assets/img/e-gazet.png E-GAZET https://e-gazet.kz/
1637
1. С шашкой на танк: чего добился Мамай? С шашкой на танк: чего добился Мамай? https://e-gazet.kz/obshestvo/s-shashkoj-na-tank-chego-dobilsya-mamaj/
Қоғам
Мамыр 20, 2021
https://e-gazet.kz/
1635
2. Газ ұрлап түрмеге түсті Газ ұрлап түрмеге түсті https://e-gazet.kz/obshestvo/gaz-urlap-tyrmege-tysti/
Қоғам
Мамыр 04, 2021
https://e-gazet.kz//assets/img/af4b5050-529b-4b05-8ecd-5e57c3bebc2c.jpg
1631
3. ҚазМҮББУ өздерінің жабылғаны туралы ақпаратты жоққа шығарды. Сонда ҚР БҒМ жалған ақпарат таратқан ба? ҚазМҮББУ өздерінің жабылғаны туралы ақпаратты жоққа шығарды. Сонда ҚР БҒМ жалған ақпарат таратқан ба? https://e-gazet.kz/aktualno/khazmybbu-yozderinin-zhabyilganyi-turalyi-akhparattyi-zhokhkha-shyigardyi.-sonda,-khr-bgm-zhalgan-akhparat-taratkhan-ba/
Өзекті
Ақпан 16, 2021
https://e-gazet.kz//assets/img/news/kazmuno1.jpg
1630
4. Президенту Республики Казахстан господину Токаеву Касым-Жомарту Камелевичу. Президенту Республики Казахстан господину Токаеву Касым-Жомарту Камелевичу. https://e-gazet.kz/obshestvo/prezidentu-respubliki-kazaxstan-gospodinu-tokaevu-kasyim-zhomartu-kamelevichu/
Қоғам
Қаңтар 10, 2021
https://e-gazet.kz//assets/img/news/123.jpg
1629
5. ИТОГИ РАССЛЕДОВАНИЯ В ГОСЦЕНТРЕ ИТОГИ РАССЛЕДОВАНИЯ В ГОСЦЕНТРЕ https://e-gazet.kz/obshestvo/itogi-rassledovaniya-v-gosczentre/
Қоғам
Қаңтар 09, 2021
https://e-gazet.kz//assets/img/news/кино.jpg
1628
6. Нұр-Сұлтандағы "Атырау" көпірінде ойық пайда болды Нұр-Сұлтандағы "Атырау" көпірінде ойық пайда болды https://e-gazet.kz/obshestvo/nur-sultandagyi-atyirau-kyopirinde-ojyikh-pajda-boldyi/
Қоғам
Қаңтар 03, 2021
https://e-gazet.kz//assets/img/news/ффф.jpg
1627
7. Ақмола облысы "қызыл" аймаққа қайта оралды Ақмола облысы "қызыл" аймаққа қайта оралды https://e-gazet.kz/aktualno/akhmola-oblyisyi-khyizyil-ajmakhkha-khajta-oraldyi/
Өзекті
Желтоқсан 31, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/covid-19-5073811_1920.jpg
1626
8. Қытай COVID-19-ға қарсы алғашқы вакцинасын ресми түрде мақұлдады Қытай COVID-19-ға қарсы алғашқы вакцинасын ресми түрде мақұлдады https://e-gazet.kz/mir/khyitaj-covid-19-ga-kharsyi-algashkhyi-vakczinasyin-resmi-tyrde-makhuldadyi/
Әлем
Желтоқсан 31, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/simopharm.jpeg
1625
9. Пройдет онлайн-конференция: «Вызовы для общественного здоровья и здравоохранения в условиях пандемии» Пройдет онлайн-конференция: «Вызовы для общественного здоровья и здравоохранения в условиях пандемии» https://e-gazet.kz/obshestvo/projdet-onlajn-konferencziya-«vyizovyi-dlya-obshhestvennogo-zdorovya-i-zdravooxraneniya-v-usloviyax-pandemii»/
Қоғам
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/КазУНМО.jpeg
1624
10. Путин Тоқаевты Жаңа жылымен құттықтады Путин Тоқаевты Жаңа жылымен құттықтады https://e-gazet.kz/mir/putin-tokhaevtyi-zhana-zhyilyimen-khuttyikhtadyi/
Әлем
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/путин.jpg
1623
11. Кімдерге ай сайын төлем төленеді: Мәжіліс заң жобасын мақұлдады Кімдерге ай сайын төлем төленеді: Мәжіліс заң жобасын мақұлдады https://e-gazet.kz/obshestvo/kimderge-aj-sajyin-tyolem-tyolenedi-mazhilis-zan-zhobasyin-makhuldadyi/
Қоғам
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/42500.jpeg
1622
12. Жәнібек Әлімханұлы жасаған нокаут "Жыл нокауты" болып танылды Жәнібек Әлімханұлы жасаған нокаут "Жыл нокауты" болып танылды https://e-gazet.kz/lyudi/zhanibek-alimxanulyi-zhasagan-nokaut-zhyil-nokautyi-bolyip-tanyildyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/жанибек.jpg
1621
13. Павлодарда баласын аялдамаға тастап кеткен әйел жауапкершілікке тартылды Павлодарда баласын аялдамаға тастап кеткен әйел жауапкершілікке тартылды https://e-gazet.kz/obshestvo/pavlodarda-balasyin-ayaldamaga-tastap-ketken-ajel-zhauapkershilikke-tartyildyi/
Қоғам
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/қызылжар соты.jpg
1620
14. Қайрат Нұртастың әйелі қалай "Әлем ханымы" боп алғанын айтты Қайрат Нұртастың әйелі қалай "Әлем ханымы" боп алғанын айтты https://e-gazet.kz/lyudi/khajrat-nurtastyin-ajeli-khalaj-alem-xanyimyi-bop-alganyin-ajttyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/universe.jpg
1619
15. Қазақстандық картина халықаралық фестивальде "Үздік азиялық фильм" атанды Қазақстандық картина халықаралық фестивальде "Үздік азиялық фильм" атанды https://e-gazet.kz/lyudi/khazakhstandyikh-kartina-xalyikharalyikh-festivalde-yzdik-aziyalyikh-film-atandyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/қыз бен теңіз.png
1618
16. ІІМ қазақстандықтарға үндеу жасады ІІМ қазақстандықтарға үндеу жасады https://e-gazet.kz/aktualno/iim-khazakhstandyikhtarga-yndeu-zhasadyi/
Өзекті
Желтоқсан 30, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/ІІМ Қазақстан.jpg
1617
17. "Бұл жолы мәңгі бірге тұрамын": Айдарқұлов 2021 жылы үшінші әйел алатынын айтты "Бұл жолы мәңгі бірге тұрамын": Айдарқұлов 2021 жылы үшінші әйел алатынын айтты https://e-gazet.kz/lyudi/bul-zholyi-mangi-birge-turamyin-ajdarkhulov-2021-zhyilyi-yshinshi-ajel-alatyinyin-ajttyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 29, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/даурен айдаркулов.jpg
1616
18. Сенатор ауыл оқушыларын дәстүрлі білім алу форматына көшіруді ұсынды Сенатор ауыл оқушыларын дәстүрлі білім алу форматына көшіруді ұсынды https://e-gazet.kz/obshestvo/senator-auyil-okhushyilaryin-dastyrli-bilim-alu-formatyina-kyoshirudi-usyindyi/
Қоғам
Желтоқсан 29, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/оқушылар.jpg
1615
19. Гонконгта 6 миллиард долларға салынған суасты туннелі ашылды Гонконгта 6 миллиард долларға салынған суасты туннелі ашылды https://e-gazet.kz/mir/gonkongta-6-milliard-dollarga-salyingan-suastyi-tunneli-ashyildyi/
Әлем
Желтоқсан 29, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/ганконг туннель.jpg
1614
20. Желіде Сапарбаевтың "өтірік" вакцинасы талқыланып жатыр Желіде Сапарбаевтың "өтірік" вакцинасы талқыланып жатыр https://e-gazet.kz/obshestvo/zhelide-saparbaevtyin-yotirik-vakczinasyi-talkhyilanyip-zhatyir/
Қоғам
Желтоқсан 29, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/сапарбаев вакцина.jpg
1613
21. COVID-19: Қай уақытта елімізде екінші толқын басталды - ДСМ вице-министрі жауап берді COVID-19: Қай уақытта елімізде екінші толқын басталды - ДСМ вице-министрі жауап берді https://e-gazet.kz/aktualno/covid-19-khaj-uakhyitta-elimizde-ekinshi-tolkhyin-bastaldyi-dsm-vicze-ministri-zhauap-berdi/
Өзекті
Желтоқсан 29, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/вторая волна.jpg
1612
22. Әблязов тағы 15 жылға сотталды Әблязов тағы 15 жылға сотталды https://e-gazet.kz/obshestvo/ablyazov-tagyi-15-zhyilga-sottaldyi/
Қоғам
Желтоқсан 29, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/әблязов.jpg
1611
23. Қазақстандықтар 2021 жылы қанша күн демалады? Қазақстандықтар 2021 жылы қанша күн демалады? https://e-gazet.kz/obshestvo/khazakhstandyikhtar-2021-zhyilyi-khansha-kyn-demaladyi/
Қоғам
Желтоқсан 29, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/кальяндарь.jpg
1610
24. "Дос-туыстарды шақырмаңыздар". ДСМ қазақстандықтарға үндеу жасады "Дос-туыстарды шақырмаңыздар". ДСМ қазақстандықтарға үндеу жасады https://e-gazet.kz/aktualno/dos-tuyistardyi-shakhyirmanyizdar.-dsm-khazakhstandyikhtarga-yndeu-zhasadyi/
Өзекті
Желтоқсан 28, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Марат Шоранов.jpg
1609
25. Аймағамбетов әр тоқсан сайын студенттермен кездесу өткізетін болды Аймағамбетов әр тоқсан сайын студенттермен кездесу өткізетін болды https://e-gazet.kz/obshestvo/ajmagambetov-ar-tokhsan-sajyin-studenttermen-kezdesu-yotkizetin-boldyi/
Қоғам
Желтоқсан 28, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/онлайн кездесу.jpg
1608
26. Путинге коронавирусқа қарсы "Спутник V" вакцинасы салынады Путинге коронавирусқа қарсы "Спутник V" вакцинасы салынады https://e-gazet.kz/mir/putinge-koronaviruskha-kharsyi-sputnik-v-vakczinasyi-salyinadyi/
Әлем
Желтоқсан 28, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/путин.jpg
1607
27. Ғалымдар коронавирусқа қарсы иммунитетті "бірден қалыптастыратын" әдіс тапты Ғалымдар коронавирусқа қарсы иммунитетті "бірден қалыптастыратын" әдіс тапты https://e-gazet.kz/aktualno/galyimdar-koronaviruskha-kharsyi-immunitetti-birden-khalyiptastyiratyin-adis-taptyi/
Өзекті
Желтоқсан 28, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/ковид.jpeg
1606
28. Головкин VS Канело: Үшінші жекпе-жек қашан өтеді? Головкин VS Канело: Үшінші жекпе-жек қашан өтеді? https://e-gazet.kz/lyudi/golovkin-vs-kanelo-yshinshi-zhekpe-zhek-khashan-yotedi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 28, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/GGG vs Canelo.jpg
1605
29. Алаяқтыққа барған аудан әкімі 5 жылға сотталды Алаяқтыққа барған аудан әкімі 5 жылға сотталды https://e-gazet.kz/obshestvo/alayakhtyikhkha-bargan-audan-akimi-5-zhyilga-sottaldyi/
Қоғам
Желтоқсан 28, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/жазз.jpg
1604
30. Желіде Сабина Алтынбекованың тойында түсірілген видео жарияланды Желіде Сабина Алтынбекованың тойында түсірілген видео жарияланды https://e-gazet.kz/lyudi/zhelide-sabina-altyinbekovanyin-tojyinda-tysirilgen-video-zhariyalandyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 28, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/сабина саят.png
1603
31. Әлемде вирус жұқтырғандар саны 80 миллионнан асты Әлемде вирус жұқтырғандар саны 80 миллионнан асты https://e-gazet.kz/mir/alemde-virus-zhukhtyirgandar-sanyi-80-millionnan-astyi/
Әлем
Желтоқсан 27, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/covid-19-5073811_1920.jpg
1602
32. Көлгіновтің Үкіметтен дәмесі бар ма? Көлгіновтің Үкіметтен дәмесі бар ма? https://e-gazet.kz/obshestvo/kyolginovtin-ykimetten-damesi-bar-ma/
Қоғам
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Кульгинов.jpg
1601
33. "Биылғы жылды әйел мәртебесінде аяқтаймын": Сабина Алтынбекова тұрмысқа шықты "Биылғы жылды әйел мәртебесінде аяқтаймын": Сабина Алтынбекова тұрмысқа шықты https://e-gazet.kz/lyudi/biyilgyi-zhyildyi-ajel-martebesinde-ayakhtajmyin-sabina-altyinbekova-turmyiskha-shyikhtyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/сабина.jpg
1600
34. Мұрат Әбенов: «Ашулымын. Хабардағы «Большая Неделя» Никоновты ақтап алғысы келеді...» Мұрат Әбенов: «Ашулымын. Хабардағы «Большая Неделя» Никоновты ақтап алғысы келеді...» https://e-gazet.kz/obshestvo/murat-abenov-«ashulyimyin.-xabardagyi-«bolshaya-nedelya»-nikonovtyi-akhtap-algyisyi-keledi...»/
Қоғам
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Әбенов.jpg
1599
35. Елордада колледж студенттері екінші семестрден бастап аралас форматта оқиды Елордада колледж студенттері екінші семестрден бастап аралас форматта оқиды https://e-gazet.kz/obshestvo/elordada-kolledzh-studentteri-ekinshi-semestrden-bastap-aralas-formatta-okhidyi/
Қоғам
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/студенттер.jpg
1598
36. Алдағы демалыс күндері ауа райы қандай болады? Алдағы демалыс күндері ауа райы қандай болады? https://e-gazet.kz/aktualno/aldagyi-demalyis-kynderi-aua-rajyi-khandaj-boladyi/
Өзекті
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/погода снег.jpg
1597
37. "Қазақ тағамдарын пісіреді". Алматылық зейнеткер YouTube жұлдызына айналды "Қазақ тағамдарын пісіреді". Алматылық зейнеткер YouTube жұлдызына айналды https://e-gazet.kz/lyudi/khazakh-tagamdaryin-pisiredi.-almatyilyikh-zejnetker-youtube-zhuldyizyina-ajnaldyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/зейнеткер апа.png
1596
38. Әлемде 79 млн астам адам COVID-19 жұқтырды Әлемде 79 млн астам адам COVID-19 жұқтырды https://e-gazet.kz/mir/alemde-79-mln-astam-adam-covid-19-zhukhtyirdyi/
Әлем
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/covid-19-5073811_1920.jpg
1595
39. ТЖМ басшысы қазақстандық вакцинаны салдыруға қатысты ойын айтты ТЖМ басшысы қазақстандық вакцинаны салдыруға қатысты ойын айтты https://e-gazet.kz/obshestvo/tzhm-basshyisyi-khazakhstandyikh-vakczinanyi-saldyiruga-khatyistyi-ojyin-ajttyi/
Қоғам
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/юрий.jpg
1594
40. Өткен тәулікте 736 адам коронавирус жұқтырды Өткен тәулікте 736 адам коронавирус жұқтырды https://e-gazet.kz/aktualno/yotken-taulikte-736-adam-koronavirus-zhukhtyirdyi/
Өзекті
Желтоқсан 25, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/blue-covid-banner.jpg
1593
41. Қатты аяз келе жатыр. Төрт өңірде дауылды ескерту жарияланды Қатты аяз келе жатыр. Төрт өңірде дауылды ескерту жарияланды https://e-gazet.kz/aktualno/khattyi-ayaz-kele-zhatyir.-tyort-yonirde-dauyildyi-eskertu-zhariyalandyi/
Өзекті
Желтоқсан 24, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/снег.jpg
1592
42. ҚР жаңа сауда вице-министрі тағайындалды ҚР жаңа сауда вице-министрі тағайындалды https://e-gazet.kz/obshestvo/khr-zhana-sauda-vicze-ministri-tagajyindaldyi/
Қоғам
Желтоқсан 24, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/ержан.jpg
1591
43. Нұр-Сұлтанда 8 жастағы қызын үйден жалаңаш қуып жіберген Нұр-Сұлтанда 8 жастағы қызын үйден жалаңаш қуып жіберген https://e-gazet.kz/obshestvo/nur-sultanda-8-zhastagyi-khyizyin-yjden-zhalanash-khuyip-zhibergen/
Қоғам
Желтоқсан 24, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/8 жасар .jpg
1590
44. "Салмағы 10 тоннадан асады". Қытайда метеорит құлады "Салмағы 10 тоннадан асады". Қытайда метеорит құлады https://e-gazet.kz/mir/salmagyi-10-tonnadan-asadyi.-khyitajda-meteorit-khuladyi/
Әлем
Желтоқсан 24, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/метеорид.png
1589
45. Алматының бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шықты Алматының бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысы шықты https://e-gazet.kz/aktualno/almatyinyin-bas-sanitar-darigerinin-zhana-khaulyisyi-shyikhtyi/
Өзекті
Желтоқсан 24, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/бекшин.jpg
1588
46. Пандемияға қарсы күреске 13 трлн доллар жұмсалған Пандемияға қарсы күреске 13 трлн доллар жұмсалған https://e-gazet.kz/mir/pandemiyaga-kharsyi-kyreske-13-trln-dollar-zhumsalgan/
Әлем
Желтоқсан 23, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/nikkel.jpg
1587
47. Курсанттың өлімінен кейін Алматыдағы ІІМ академиясының басшысы қызметінен босатылды Курсанттың өлімінен кейін Алматыдағы ІІМ академиясының басшысы қызметінен босатылды https://e-gazet.kz/obshestvo/kursanttyin-yoliminen-kejin-almatyidagyi-iim-akademiyasyinyin-basshyisyi-khyizmetinen-bosatyildyi/
Қоғам
Желтоқсан 23, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/іім басшысы.png
1586
48. Коронавирус Антарктидаға жетті Коронавирус Антарктидаға жетті https://e-gazet.kz/mir/koronavirus-antarktidaga-zhetti/
Әлем
Желтоқсан 23, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/антарктида.jpeg
1585
49. Досым Сәтбаев: Путин жау іздеп жүр Досым Сәтбаев: Путин жау іздеп жүр https://e-gazet.kz/mir/dosyim-satbaev-putin-zhau-izdep-zhyr/
Әлем
Желтоқсан 23, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Қоғам/путин.jpg
1584
50. Спортқа бөлінген қаржы қолды болып жатыр: Белгілі боксшы Тоқаевқа үндеу жасады Спортқа бөлінген қаржы қолды болып жатыр: Белгілі боксшы Тоқаевқа үндеу жасады https://e-gazet.kz/lyudi/sportkha-byolingen-kharzhyi-kholdyi-bolyip-zhatyir-belgili-boksshyi-tokhaevkha-yndeu-zhasadyi/
Мәдениет және Спорт
Желтоқсан 23, 2020
https://e-gazet.kz//assets/img/news/Аида боксерша.jpg